Αρχική
Ιστορικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Μέλη
Τεχνικές Πληροφορίες
Νέα
Επικοινωνία


Login
Περιοχή Μελών
Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων
Οικονομικά Στοιχεία
Ανακοινώσεις
Πρακτικά Δ.Σ. – Γ.Σ.
Εάν επιθυμείτε να σας στέλουμε ενημερωτική αλληλογραφία, παρακαλούμε δώστε μας το e-mail σας.
Ιστορικό
 

O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Συσσωρευτών (ΣΥΝ.Ε.ΣΥΣ.) ιδρύθηκε το 2002 και είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο.

Αποτελεί το πανελλαδικό όργανο εκπροσώπησης των εισαγωγέων – παραγωγών – εμπόρων ηλεκτρικών συσσωρευτών.

Δραστηριοποιείται στην ενίσχυση και προώθηση της ανάπτυξης της Επαγγελματικής και κοινωνικής αλληλεγγύης των μελών της, στην εξέταση όλων των κλαδικών οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων και συμβάλλει στην προσπάθεια για την επίλυσή τους.

Ο ΣΥΝ.Ε.ΣΥΣ. είναι μέλος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΜΜΕΑ) που ανήκει στη Γενική Συνομοσπονδία Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.).

Ποιοί είναι οι στόχοι μας

Βασικός σκοπός του ΣΥΝ.Ε.ΣΥΣ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών του και γενικότερα του κλάδου βιομηχανίας και εμπορίας συσσωρευτών από νομικής, οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής άποψης.

Ειδικότεροι σκοποί του Συνδέσμου είναι:
α) Να προάγει, ενθαρρύνει, αναπτύσσει, συντονίζει και προστατεύει τα οποιαδήποτε φύσης συμφέροντα των μελών του, αλλά και των επιχειρήσεων του κλάδου γενικότερα που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητάς τους την παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία συσσωρευτών.
β) Να μελετά τα θέματα τα σχετιζόμενα με τη βιομηχανία και εμπορία συσσωρευτών και να προωθεί λύσεις στα προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος.
γ) Να εκπροσωπεί τα μέλη του σε διαπραγματεύσεις με τους αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στα διάφορα συλλογικά όργανα.
δ) Να συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες νόμων και κανονισμών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του κλάδου της βιομηχανίας και εμπορίας συσσωρευτών.
ε) Να παρέχει συνδρομή στα μέλη του με σχετικές οδηγίες και υποδείξεις.
στ) Να συλλέγει, ανταλλάσσει και προωθεί κάθε πληροφορία απαραίτητη για την πραγμάτωση των σκοπών του.
ζ) Να συμμετέχει σε διεθνείς ενώσεις ή οργανισμούς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος.

Στόχος μας επίσης είναι η προώθηση της ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών στην ελληνική αγορά.